လိပ်စာ

အီးမေး contact@ezstay.com.mm
ဖုန်း (၉၅) ၀၉၇၈၇၈၈၀၄၈၄, (၉၅) ၀၉၉၇၆၆၈၀၂၅၅, (၉၅) ၀၉၉၆၆၅၄၀၃၃၁, (၉၅) ၀၉၄၅၈၂၆၁၃၅၆
ဖေ့(စ်)ဘွတ်(ခ်) စာမျက်နှာ EzStay Facebook Page
လိပ်စာ အမှတ် ၅၆၁၊ ကုန်သည်လမ်း (မဟာဗန္ဓုလလမ်းနှင့် ကုန်သည်လမ်းထောင့်)၊ အမ်အေစီတာဝါ ၁၁ထပ်၊ ကျောက်တံတားမြို့နယ်၊ ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီး၊ မြန်မာ။

ဆက်သွယ်ရန်

အကူအညီလိုပါက မေးခွန်းများ မေးနိုင်ပါသည်။ တိုက်ရိုက်မေးခွန်းဌာနမှ ကြိုဆိုပါတယ်။ အောက်ပါအချက်အလက်များကို ဖြည့်ပြီး တိုက်ရိုက်မေးခွန်းကို စတင်နိုင်ပါတယ်။
Ezstay မှ ပေးစာများ ရယူမည်။